جمعه ٢٠ تير ١٣٩٩ Home|فارسي|Русский
 
صفحه اصلی|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
Title
iran
Gallery is Empty!
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
NewsletterSignup
نام :   
ایمیل :   


  چاپ        ارسال به دوست

گزارشِ مصوّر از برگزاریِ همایشِ «بزرگداشتِ فارابی، فیلسوفِ فرهنگ و اندیشه مدینه فاضله» در آلماتی قزاقستان

گزارشِ مصوّر از برگزاریِ همایشِ «بزرگداشتِ فارابی، فیلسوفِ فرهنگ و اندیشه مدینه فاضله» در آلماتی قزاقستان

از سوي وابستگيِ فرهنگي ايران در آلماتيِ قزّاقستان با همكاري موزة تاريخِ علم و دانشكدة شرق شناسيِ دانشگاهِ الفارابي، در سالنِ كنفرانسِ موزة مذكور، همایشي تحت عنوانِ «بزرگداشتِ فارابی، فیلسوفِ فرهنگ و اندیشة مدینة فاضله» برگزار گردید. در این نشستِ علمي، آقای «سیّدجوادجلالی کیاسری» وابستة فرهنگی، آقای «تولتایف بائورجان» رئیس مرکز علم قزّاقستان، آقای «سادین نورلان» معاونِ رئیس مرکز علم، آقای «آلتایف شكيب بيک» رئیس مرکز فارابی شناسي در دانشگاه الفارابی، آقای «پالتوره ایکتیار» رئیس دانشکدة شرقشناسی،  آقای دکتر «امیر چناری» استاد اعزامی از ايران در دانشگاه الفارابی، آقای «تورعلي خِضر» رئیس کرسی تُرک شناسي، آقای «توکبایف عمر» کارمندِ علمی موزة کتاب های کمیاب، خانم «قُرمان غالی آوا» استاد فلسفة دانشگاه الفارابی و تني چند از فارابی شناسان و کارشناسان اين مركزِ علمی حضور داشتند.

در این نشست، پژوهشگران در بارة مسائل «بازگشت به میراث فارابی در قزّاقستان»، «بررسی آثار فارابی در ایران»، «ایدة فلسفیِ فارابی و اهمّیتِ آن»، «مسائل تدریس آثار فارابی در دانشگاه هاي قزّاقستان»،  «عرفان و کتابُ الرَّملِ فارابی» و «روابط و پيوندهاي دین و فلسفه در آثار فارابی» مطرح گرديد.

همایش، با سخنرانی آقای «بائورجان تولتایف» آغاز گردید. ایشان به تمام حاضران خوشامد گفته و از وابستگی فرهنگی ایران در آلماتیِ قزاقستان، اظهار تشکّر نمودند که این همایش علمی را در این مرکز برگزار كردند. سپس ادامه دادند:  فارابی یک چهرة برجسته در آسياي مركزي است که بعد از ارسطو به عنوانِ استاد دوّم (معلّمِ ثاني) شناخته شده و در زمینة فلسفه و دین، آثار ماندگاري را براي بشریّت به میراث گذاشت.

حكيم الفارابی، اندیشمند بزرگ جهان در جنوبِ سرزمین قزّاقستانِ امروزي به دنیا آمد و در شهر دمشقِ سوریه دفن شد. در سال 2008 ميلادي، قرار بود با همکاری حکومتِ سوریه و قزّاقستان، «مرکزِ تاریخی و فرهنگی فارابی» در شهرِ دمشق افتتاح شود، ولی به علّتِ آغاز جنگِ داخلي در سوریه این کار ادامه پیدا نکرد. امیدواریم که در آینده بتوانیم یک مرکز بزرگ جهانی را در شهرِ دمشق افتتاح کنیم که مورد علاقه و بازدید مردم جهان بشود.

آنگاه، آقای «آلتایف شكيب بيک» رئیس مرکز فارابی شناسي در بارة بازگشت به میراث فارابی در قزّاقستان سخنرانی کردند. ایشان گفتند: مرکز فارابی شناسي در دانشگاه الفارابی در سال 1993 تاسیس شد و هدفِ آن، بررسی و پژوهش پيرامون دیدگاه های فارابی در بارة به وجود آوردن یک جامعة شايسته با فرهنگ های مختلف در دورة مدرن است كه فعالیت هاي اصلی این مرکز:

-         ترجمة آثار فارابی به زبان های قزاقی و روسی

-          استفاده و نتیجه گرفتن از کارِ علمی در كارگاه های آموزشی

-         و سپس، توسعة پژوهش های علمی و تقویتِ علم فارابی شناسی در كشور قزّاقستان است.

مرکز فارابی شناسيِ دانشگاه الفارابی با سازمان بین المللی یونسکو و دانشگاه های آمریکا و ترکیه همکاری می کند و قصد دارد سال 2020 را «سال فارابی» در یونسکو به ثبت برساند. ایشان گفتند: یکی از بزرگترین مراکز فارابی شناسی در قزّاقستان قرار دارد. در زمان شوروی، نامِ الفارابی در قزّاقستان فراموش شده بود، ولي بعد از به دست آوردنِ استقلال، عدّه اي از عالمان قزّاق به شهر دمشق رفتند و از آرامگاه فارابی بازدید نموده و آثار فارابی را به خاکِ قزاقستان برگرداندند و در شهرهای آسیای مرکزی، همایش هايي در بارة آثار فارابی برگزار کردند كه یکی از این همایشها در شهر مسکو با حضور عالمان فارابی شناسِ ازبکستان و روسیّه و ايران و تاجیکستان و قزّاقستان از سوی آقای «آلژاس سلیمانوف» شاعر برجستة قزّاق برگزار شد كه در این نشست، مسائلي پيرامون احياي آثار فارابی به زبان قزّاقي مطرح شد.

در ادامة همایش، آقای «جلالی» در بارة آثار و دیدگاه های فارابی سخنرانی کردند. ایشان گفتند: فارابی ستارة درخشاني بود كه از سرزمینِ امروزيِ قزّاقستان برخاست و  به عنوانِ اندیشمند و فیلسوفي برجسته در جهان معروف شد. در حالی که دیدگاه های بسياري از فیلسوفان، مجرّد و انتزاعي است و در تغييرِ جامعه کاربردي ندارد، اندیشه های فلسفیِ فارابی، زنده است و ديدگاه هايش به كار جامعة امروزي نيز مي آيد و هنوز آن اهمّیتِ نظري و راهگشا را در دلِ خود دارد. فارابی، فلسفه را از آسمان به زمين آورد و معتقد بود اگر حکیم، حاكم و رئیسِ جامعه شود، جامعه پیشرفت می کند و فساد در چنين جامعه اي از بین می رود. همچنین، فارابی با تاليفِ كتاب «الموسيقي الكبير» در زمینة موسیقی نیز کار کرد و نظريّاتي دارد و بعضی از گوشه هاي موسیقیِ ایراني بر اساس ابداعاتِ فارابی تنظیم شده است.

آقاي جلالي در بخش ديگري از سخنان شان گفتند: دانشمند بزرگ ایراني «ابوعلي سینا» كه تاليفاتش را به زبان هاي فارسي و عربي نوشت و اكنون در شهر همدانِ ايران مدفون است، می گوید: در فهمِ دیدگاه های اختلافي ميان افلاطون و ارسطو درمانده بود و نمی توانست آن را متوجّه شود تا اينكه یک روز در بازار كتابفروشان شهر بخارا كه آن روزگار، بخشي از ايران بود، كتابي در دست یک كتابفروش دید كه مؤلّفِ آن حكيم فارابی بود و نامِ آن «الرّاي بين الحكيمين: افلاطون و ارسطو» بود و در این کتاب، وجوهِ اختلاف در اندیشه های دو فیلسوف بزرگ يوناني توضیح داده شده بود و ابن سينا با خواندنِ آن، متوجّه پيچيدگي هاي فلسفيِ نظريّاتِ آن دو فيلسوف گرديد. فارابي، چهره اي مشترك ميان دو ملّت است و جامعة نخبگان و مردم ایران براي شخصیّت و آثار فارابی احترام بسياري قائل هستند و فيلسوفانِ برجستة ما كتاب ها در بارة او نوشته اند و خودشان را از شاگردانِ معنوی این حكيمِ گرانقدر می دانند.

سخنران بعدي، آقای «پالتوره ایکتیار» از برگزار کنندگان این نشست تشکّر نمود و گفت: دانشگاه ملی قزاقی موسوم به «الفارابی» مرکز فارابی شناسی را جهت پژوهش و تشویق استادان و دانشجويان به مطالعه و شناخت آثار فارابی و استفاده از آن برای تربیت نسل جدید ايجاد كرد. به عنوان مثال، در دانشگاه ما برنامة «اسمارت سیتی» جهت آموختن و فهمیدن آثار فارابی برگزار می شود. چون آثار فارابی بسیار سنگین است و برای درکِ آن، آدم باید استعداد خوبي در رشتة فلسفه داشته باشد. ما با کمک استادان و پژوهشگران و عالمانِ فارابی شناس می توانیم با آثار و اندیشه هاي فارابی بیشتر آشنا بشویم. در این راستا از زحمات این دانشمندان تشکّر می کنم که برای شناختن آثار و انديشه هاي فارابی تلاش و فعالیّت می کنند. فارابی، انساني بسیار بااستعداد و مسلّط به زبانِ عربی بود. امروز در دانشکدة شرقشناسی هم زبان عربی و هم زبان فارسي تدریس می شود و امیدوارم که دانشجویان اين دو رشته در آینده، متخصّصان خوب و شايسته اي در زمینة فارابی شناسی بشوند.

سپس، آقای دکتر «چناری» در بارة مسائلِ زبان شناسی در آثار فارابی سخنرانی کردند. ایشان گفتند: کارهای علمی در بارة زبان و زبان شناسی در قرون 18-19 در اروپا نوشته شده است. ولی قبل از همة این پژوهشها در «کتابُ الحروف» فارابی، چند توجّه راجع به زبان نوشته شده است. فارابی می گوید: زبان های مختلف وجود دارند، ولی از لحاظِ ساختاری این زبانها از یک ریشه هستند. زبان یک سیستم است، نه مجموع کلمات. من در حال حاضر، در بارة مسائلِ زبانشناسی در آثار فارابی یک پروژة علمی را با همکاری پژوهشگرانِ زبانشناسِ ایرانی آغاز کردم و امیدوارم اين کار علمی، ثمره و نتيجة خوبي داشته باشد.

آقای «سيريك نورماتوف» معاون رئیس انستیتوی فلسفه و سیاست به عنوان آخرين سخنران، در بارة مشکلات پژوهش در آثار فارابی صحبت کردند. ایشان گفت: برخي می گویند فارابی کهنه شده است و دیدگاه های او برای جامعه لازم نیست و كاربُرد ندارد! عدّه اي هم معتقد هستند که آثار فارابی هنوز اهمّیتِ خود را از دست نداده و هنوز هم براي ما و جوامع بشري مفيد است. به نظر من، بايد «دانشِ فارابی شناسی» را در كشورِ قزّاقستان تقویت نمود. در سال گذشته، دوهزار و ششصدمين سال تولّدِ ارسطو را در یونان، گرامي داشتند. مردم یونان، جهانيان را به احترام گذاشتن به فرهنگ و دانش و بزرگان شان وادار نمودند، براي همين، بشریّت تا امروز، آثار سقراط و افلاطون و ارسطو را بررسی می کند و در سراسر جهان، كنگره ها و همایش های بین المللیِ بسياري را در بارة اين بزرگان علم و انديشه برگزار می نمايد. در همين راستا، مردم آسياي مركزي هم باید به شخصیّت و آثار «فارابی» احترام بگذارند و دانشِ «فارابی شناسی» را گسترش داده و تقویت نمايند.

در پایانِ اين نشستِ علمي، حاضرانِ در همايش، پس از پذيرايي، از موزة زيباي تاریخِ علم كه برخي نسخِ خطّيِ منسوب به فارابي و نماهاي قشنگي از مدارسِ علميِ قديمي با ماكِت هايي كه حكيم «ابونصر فارابي» را در لباسِ دانشمندانِ آن روزگار در حلقة درس و بحث نشان مي داد، بازدید كردند.

 

وابستگيِ فرهنگيِ ايران در آلماتيِ قزّاقستان

 

 


١٣:٣٦ - سه شنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٧    /    شماره : ٧٠٣٩٤٥    /    تعداد نمایش : ٧٠٦


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
banners
سایت آیت الله خامنه ای

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

فرهنگستان هنر

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سازمان ميراث فرهنگی کشور
vote
محتوای این سامانه را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف

UsersStats
Visitorsofpage: 1061508
Visitorsofday : 95
Visitorsofpage : 2605986
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 8.4219

صفحه اصلی|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت